MORE THAN COLORS
Deze Video compilatie van Gerard van den Oetelaar over zijn woon/werk
omgeving en Atelier in Weert aan het water, hier ontwerpt en werkt hij aan
zijn kunstwerken en perfectioneert hij zijn persoonlijke abstractie (PERAB)
 
In deze video ziet u hem aan het werk en legt hij zijn
diagnostische en abstracte uitgangspunten aan u uit.
Zoals hij deze bij zijn ontwerpen en Kunstwerken
 veelvuldig toepast en verder uitbreidt.

MORE THAN COLOURS is verschenen in boekvorm en wordt
op diverse plaatsen in Boekwinkels en Exposities verkocht.
More Than Colours wordt verkocht voor € 12,50
 

 
html5 player by EasyHtml5Video.com v3.9.1
 
© VideoCompilatie Leo Koppens 2016, Foto's © Kasper de Gouw.
 
This Video compilation by Gerard van den Oetelaar about his home / work
environment and Atelier in Weert on the water, here he designs and works
his works of art and perfect his personal abstraction (PERAB)
 
In this video you can see him at work and he explains
diagnostic and abstract assumptions to you.
As he did with his designs and Artworks
  frequently applies and expands further.

MORE THAN COLORS is published in book form and becomes
sold at various locations in Bookshops and Expositions.
More Than Colors is sold for € 12.50.

  

Website by https://www.2beeren.nlCopyright © Gerard van den Oetelaar 2019-2025

Copyright, Layout & Designed by 2beeren.nl