Mijn werk in Musea/My Work in Museums

13. 2014 Louvre Paris France

Als u op de startknop klikt ziet u de schilderijen

van Gerard die het Louvre in Paris, Frankrijk

tentoonstelt in het kader van het grootse evenement

" Artist Carousse du Louvere "

waarbij Gerard de Award

"ATTESTATO DI MERITO ARTISTICO"

kreeg uitgereikt uit de handen van de

internationaal zeer bekende

Conservator Mr. Russo.  Mr. Russo

html5 video fullscreen by EasyHtml5Video.com v4.0

If you click on the start button you will see
Gerard's paintings Louvre in Paris, tin France
exhibits under the grand event
"Artist Carousse du Louvere"
where Gerard the Award
"ATTESTATO DI MERITO ARTISTICO"
Received from the hands of the
international Very famous
Curator Mr. Russo.  Mr. Russo