Sculpturen


 

Gerard verwerkt en gebruikt bij zijn Sculpturen, projecten en studies veel
verschillende materialen en technieken dit vooral om nieuwe ideeën
en voorbeelden te construeren waarbij hij zijn vrije expressie en
indrukken over een bepaald item zijn vormgeving kan laten gaan,
en deze omzetten in een realistische weergave van zijn gedachten.

 

(Klik op een foto voor de slideshow)

  • Sculptures-01
(Click on a photo for the slideshow)

 

Gerard uses many different materials and techniques for his projects
Sculptures, and studies, mainly to construct new ideas and examples
in which
he can let his free expression and impressions about a
specific
item shape his design, and convert it into a realistic
representation of his thoughts. 

Website by https://www.2beeren.nl