Reliëf SchilderijenIn de jaren dat Gerard van den Oetelaar zijn kunstwerken maakt,
heeft hem steeds één duidelijk doel voor ogen gestaan:Het vinden
van een visuele uitdrukkingsvorm voor zijn innerlijke belevingswereld,
'Go with the flow' loopt als een rode draad door Gerards leven.
De kracht van zijn werk zit vaak in het ongrijpbare.

Aldus ontwikkelde de kunstenaar een techniek die volledig in overeenstemming
is met zijn eigen belevingswereld. Met de wens om in compacte,
vanzelfsprekende composities diepere gevoelens visuele uitdrukking
te geven, maakt hij van katoen, hout en verf ruimtelijke reliëfs,
waarmee hij de beperkingen van het platte vlak doorbreekt.

   

Meer info, maten en prijzen e-mail naar: info@oetelaar.net

          

(Klik op een foto voor de slideshow) 

 • Relief-Painting-01
 • Relief-Painting-02
 • Relief-Painting-03
 • Relief-Painting-04
 • Relief-Painting-05
 • Relief-Painting-06
 • Relief-Painting-07
 • Relief-Painting-08
 • Relief-Painting-09
 • Relief-Painting-10
 • Relief-Painting-11
 • Relief-Painting-12
 • Relief-Painting-13
 • Relief-Painting-14
 • Relief-Painting-15
 • Relief-Painting-16
 • Relief-Painting-17
 • Relief-Painting-18
 • Relief-Painting-19
 • Relief-Painting-20
 • Relief-Painting-22
 • Relief-Painting-23
 • Relief-Painting-24
 • Relief-Painting-25
 • Relief-Painting26
 • Relief-Painting-27
 • Relief-Painting-28
 • Relief-Painting-29
 • Relief-Painting-30
 • Relief-Painting-31
 • Relief-Painting-32
 • Relief-Painting-33
 • Relief-Painting-34
 • Relief-Painting-35
 • Relief-Painting-36
 • Relief-Painting-37
 • Relief-Painting-2017-01
 • Relief-Painting-2017-02
 • Relief-Painting-2017-04
 • Relief-Painting-2017-05
 • Relief-Painting-2017-06
 • Relief-Painting-2017-07
 • Relief-Painting-2017-08
 • Relief-Painting-2018-01
 • Relief-Painting-2018-02
 • Relief-Painting-Muisje
 • ReliefPaintings21
 • Reliefschilderij-2018-03
 • Reliefschilderij-2018-04
 • Reliefschilderij-2018-05
 • Reliefschilderij-2018-06
 • Reliefschilderij-2018-10
 • Reliefschilderij-2018-11
 • Reliefschilderij-2018-12
 • Reliefschilderij-2018-13
 • Reliefschilderij-2018-14
 • Reliefschilderij-2018-15
 • Reliefschilderij-2018-16
 • Reliefschilderij-2018-17
 • Reliefschilderij-2018-18
 • Reliefschilderij-2018-19
 • Reliefschilderij-Oetelaar2018-21
 • Reliefschilderij-Oetelaar2018-22
 • Reliefschilderij-Oetelaar2018-23
 • Reliefschilderij-Oetelaar2018-25
(Click on a photo for the slideshow)

In the years that Gerard van den Oetelaar makes his artworks, he always had one
clear goal in mind: Finding of a visual expression for his inner experience,
'Go with the flow' runs like a thread through Gerard's life.
The strength of his work is often in the elusive.

Thus the artist developed a technique that is completely in accordanceis with
his own experience. With the desire to be in compact, self-evident
compositions
deeper feelings visual expression to give, he makes
spatial reliefs of cotton,
wood and paint, with which he
breaks through the limitations of the flat surface.


more info sizes and prices email me: info@oetelaar.net 

Website by https://www.2beeren.nl