Copyright © deze pagina is bijgewerkt op

Weerter Modern en Contemporary Artist in het Louvre te Parijs.
 
De Weerter Kunstenaar Gerard van den Oetelaar is door een conservator uit Palermo, Italie,
uitgenodigd om deel te nemen aan een tentoonstelling in het Louvre te Parijs genaamd
'' Carrousel Du Louvre ''
Dit zoals zij vermelden `` For The Stylistic Value `` vanaf 25 oktober 2014.
Dit voorjaar verscheen er een internationaal kunstboek in Italië `` Modern of Contemporary Artists ``
waar ze het werk van Gerard op twee pagina`s hebben geplaatst.

Voor zijn stijl van werken heeft hij een Award gekregen, met de titel:

The Best Modern of Contemporary Artist 2014, van `` All Artista `` van dit genre waar hij onder valt.
Gerard is erg trots dat hij mag mede participeren met een tentoonstelling in het Louvre te Parijs.

Kijk hier beneden voor het affiche van de tentoonstelling in het Louvre.
Kijk hier beneden voor de Al Maestro d'Arte die Gerard in ontvangst mocht nemen.

Tentoonstelling Louvre Paris
See Below for the poster of the exhibition in the Louvre.
See Below for the Al Maestro d'Arte that Gerard received.


Weerter Modern and Contemporary Artist in the Louvre at Paris.
 
Weerter Artist Gerard van den Oetelaar by a curator from Palermo, Italy,
invited to participate in an exhibition at the Louvre in Paris called 'Carrousel Du Louvre.'
They mention this as " For The Stylistic Value " from October 25, 2014.
This spring, an international art book in Italy " Modern of Contemporary Artists "
where they have posted Gerard's work on two pages.

For his style of work, he has received an Award, with the caption:

The Best Modern or Contemporary Artist 2014 " Artista All " of this genre, where he falls under.
Gerard is very proud that he may also participate in an exhibition at the Louvre in Paris.

Uitnodiging

Carrouse du Louvre 

Website by https://www.2beeren.nl