Mijn werk in Musea/My Work in Museums

3. 2000 Tula Russia

Het is zonder twijfel een unieke culturele gebeurtenis; een tentoonstelling van een
Nederlandse moderne kunstenaar in onze stad. Iedere mindere of meerdere

geschoolde medemens heeft wel eens gehoord van Nederlandse kunstenaars uit
de17e eeuw en heeft op z'n minst een kopie van een grote Rembrand gezien.   

Dat kleine stukje land, bijna verzonken in de zee, na zijn bevrijding van de Spaanse overheersing,
heeft de hele wereld verstoord met de groei van zijn economische en culturele zelfstandigheid.
Hiermee is onze kennis met de Nederlandse kunst diep in ons gegrift, en een tentoonstelling
van
Gerard van den Oetelaar in Tula helpt de leegte in onze kennis te vullen.

Tijdens de tentoonstelling van Gerard van den Oetelaar heeft hij drie van zijn door ons gekozen

werken aan het Tula Arts Museum geschonken. Deze behoren voortaan tot de collectie.

De stijl van het abstractionisme is duidelijk zichtbaar en juist deze abstractie helpt
Gerard een filosoof te zijn in de schilderkunst.

Zijn symbolieken vormen een toegepast element waar de rondingen van de aarde

een belangrijke rol spelen,  waarin ieder mens recht heeft op zijn leven.
 
Het is ook geen toeval dat een van zijn tentoonstellingen de naam droeg van;
Eerbetoon aan Malevich.

Directeur; Marina Kuzina,
Tula Art Museum (Russia) "The Cultural Heritage"

(Klik op een foto voor de Slideshow)

Tula_Russia_01Tula_Russia_03 Tula_Russia_02free gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1
(Click on the photo to start the Slideshow)


It is undoubtedly a unique cultural event, an exhibition of modern Dutch artist in our city.
Any more or less skilled fellow has heard of Dutch artists from de17e century and has at least
one copy of a large Rembrandt seen.

That small piece of land, almost sunk in the sea, after his liberation from Spanish rule,
the whole world disturbed by the growth of its economic and cultural independence.

This is our knowledge of the Dutch art deeply ingrained in us, and an exhibition of

Gerard van den Oetelaar in Tula helps fill void in our knowledge
.

During the exhibition of Gerard van den Oetelaar three of his works chosen by us

The Tula Arts Museum donated. This is now the collection
The style of the abstractionisme
is clearly visible and it is this abstraction helps Gerard a philosopher in painting.

His symbolism forms an applied element
where the curves of the
earth play an important role, which every person is
entitled to his life.
It is no coincidence that one of his exhibitions
carried the name of;
Homage to Malevich.


Director, Marina Kuzina,
Tula Art Museum (Russia) "The Cultural Heritage" 

Website by https://www.2beeren.nl