Mijn werk in Musea/My Work in Museums

12. 2012 Johor Bahru Malaysia

Als u op een van de foto's klikt ziet u de schilderijen en de ontvangst, en het
werk van Gerard in het Perzim Museum te Johor Bahru in Malaysia,
waar hij diverse overleg en conferenties heeft gehouden tijdens
zijn verblijf, en zijn vier (4) Kunstwerken permanent tentoon-
gesteld zijn. De 4 schilderijen die Gerard daar heeft
vervaardigd blijven in de Collectie van Muzium
Tokoh Johor te Jorhor Bahru, Malaysia.

   
(klik op een foto voor de Slideshow)

Bestuur Muzium Tokoh Johor in Johor Bahru-03 Muzium Tokoh Johor in Johor Bahru-02 Curatorsnote MuziumJohorBahru-01 Gerard geeft uitleg  symbolen aan Conservator Eliza Gerard aan het werk in het Muzium Tokoh Johor-01 KrantenTekst De vogels symboliseren de culturen die vreedzaam samenleven Het symbool van Malaysia en Singapore Liefde explodeert of tegenstelling foreword Kasper, Dir. Seni Johor, Eliza, Gerard Tijdens het werken werden er video opnamen gemaakt-01 Vriendschap blijdschap schuilt er wat achter Trompetter8-1-2012Johor Werkbespreking H J Muhamad Fuad Bin Radznan, prof Yusof Ghani, Eliza, Gerard Werkbespreking Muzium Johor Yusof Ghani en Gerard van den Oetelaar LINK free gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1
 

(Click on a picture for Slideshow)

      

If you click on one of the photos you will see the paintings and
the reception, and Gerard's work in the Perzim Museum in
Johor Bahru in Malaysia, where he held various
consultations and conferences during his stay,
and his four (4) Artworks are on permanent
display. The 4 paintings Gerard has made
there remain in the Collection of
Muzium Tokoh Johor at
Jorhor Bahru, Malaysia.

 


 

Website by https://www.2beeren.nl